Language Language
  • Remolc portuari

  • Remolcs d'altura

  • Remolc portuari

Benvinguts al web de NARESER!

L’empresa NARESER, S.L. va ser fundada l’any 1979, les seves principals activitats són:

  • Remolc potuari
  • Remolcs de cabotatge i d'altura
  • Feines de recolzament (stand-by), vigilància i seguretat marítima a plataformes 
  • Remolc i posicionament a plataformes de prospecció sísmica
  • Lluita anticontaminació
  • Salvament marítim
  • Transport de personal tècnic i càrrega a plataformes

 

Back to top