Language Language

Política

Política de Qualitat, Seguretat Marítima, Riscs Laborals, Salut laboral i Medi ambient

NARESER, Naviliera de Remolcadors i Serveis S.L, en el desenvolupament de la seva activitat de gestió i operació de remolcadors per a la prestació dels serveis de remolc portuari, remolc d'altura, stand-by, així com per al servei de treballs subaquàtics en mitjans hiperbàrics, ha optat per implantar un model de Gestió Integrada de Qualitat, Seguretat i Salut Laboral i Medi ambient, conforme a les Normes UNE-EN-ISO 9001-2008, UNE-EN-ISO 14001-2004, OHSAS 18001 i Codi ISM, amb la finalitat d'integrar la qualitat, seguretat operacional del buc i dels treballs subaquàtics, la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació en el desenvolupament de la seva gestió general.

Nareser és conscient de la necessitat de millorar d'una manera constant i continuada per ser capaç d'adaptar-se a les cada vegada més exigents condicions dels seus clients i del mercat i d'aquesta manera destacar enfront dels seus competidors.

Amb la implantació del Sistema integrat de Qualitat, Medi ambient i Seguretat i Salut en el Treball es compromet a aconseguir fonamentalment:

 • Aplicar els requisits de les Normes ISO 9001:2008, Codi ISM, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007, amb una clara definició de funcions i identificació dels responsables en matèria de qualitat, seguretat i gestió ambiental, assegurant una eficaç implantació i manteniment del SCSMA en tota l'empresa a través de la formació, conscienciació i participació de tot el personal.
 • El compromís del compliment dels requisits legals aplicables i altres requisits que l'organització subscrigui relacionats amb els seus perills per la SST (Seguretat i Salut en el treball) i amb els seus aspectes ambientals.
 • Els clients són el centre i la raó de ser de la nostra empresa i l'objectiu fonamental és aconseguir la seva plena satisfacció, per aquest motiu promovem l'atenció personalitzada al client, amb comunicació constant, de cara a aconseguir acords estables de col•laboració i assegurar la qualitat en el servei a nivell del compliment de terminis i condicions. Només d'aquesta manera es conserven les relacions amb els clients actuals i s'aconsegueixen nous clients.
 • Implicar, motivar i comprometre al personal amb l'objecte de buscar la seva participació en la gestió, desenvolupament i aplicació del Sistema de Qualitat, Seguretat i Salut en el Treball i Medi ambient.
 • Integrar als nostres proveïdors i subcontractistes en el compromís de la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • Avaluar i reduir els aspectes ambientals que puguem controlar i que tinguin impactes negatius sobre el medi ambient, posant especial èmfasi en la millora de la gestió de residus.
 • Compromís de prevenir la contaminació i de millora contínua de la gestió del sistema ambiental, així com del seu acompliment.
 • Compromís de prevenció dels danys i la deterioració de la salut i de millora contínua de la gestió i acompliment de la SST. (seguretat i salut en el treball).
 • Planificar i integrar la prevenció de riscos laborals en el sistema de gestió de l'empresa, per assegurar la protecció de la salut dels nostres empleats en totes les seves activitats.
 • Informar, formar i sensibilitzar als treballadors per treballar amb seguretat i mantenir la sinistralitat al mínim possible.
 • Millorar de forma continuada l'eficàcia del sistema integrat de gestió.
 • Establir periòdicament els objectius i metes de qualitat, seguretat i salut en el treball i medi ambient.
 • Realitzar seguiments periòdics que permetin avaluar l'eficiència i l'eficàcia dels programes implantats.
 • Assegurar que aquesta política és comunicada i entesa per totes les persones que treballen per a l'empresa, tant a bord dels remolcadors com en terra i en el departament de busseig, i estarà a disposició del públic.

Des de la direcció de NARESER, ens hem compromès a posar tots els mitjans necessaris al nostre abast, tant humans com a tècnics, que ens permetin establir un sistema de treball fluid, i eficaç que ens permeti millorar dia a dia.

Back to top